⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành phố Pleiku 76 Hoàng Văn Thụ Diên Hồng Pleiku Gia lai Nhà Thuốc Trang
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 12
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84914228950
Huyện Đak Pơ Tân An, Đắc Pơh, Gia Lai Quầy Thuốc Diễm Phúc - Tân An, Đắc Pơh, Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 11
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84973820882
Thành phố Pleiku 917 Phạm Văn Đồng Yên Thế Pleiku Gia lai Quầy Thuốc 05 - 917 Phạm Văn Đồng Yên Thế Pleiku Gia lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 9
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84988139494
Thành phố Pleiku 70 Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, T. Gia Lai Nhà Thuốc Hoàng - 70 Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, T. Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 8
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84968476915
Thành phố Pleiku 184 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai Nhà Thuốc Tâm An - 184 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 8
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84979126903
Thành phố Pleiku 1 Tôn Đức Thắng Pleiku Gia lai Nhà Thuốc Hồng Nhung - 1 Tôn Đức Thắng Pleiku Gia lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 6
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84935537668
Thành phố Pleiku 204 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai Nhà Thuốc Huyền Trân - 204 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 6
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84365757879
Huyện Đắk Đoa 311 Nguyễn Huệ Đắk Đoa Gia Lai Quầy Thuốc Việt Trang
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 5
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84901511115
Huyện Mang Yang 263 Trần Hưng Đạo, Mang Yang, gia lai Quầy Thuốc Cô Tuyết - 263 Trần Hưng Đạo, Mang Yang, gia lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 5
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84974604479
Thành phố Pleiku 26 Nguyễn Thiện Thuật Pleiku Gia lai Nhà Thuốc Kim Phát - 26 Nguyễn Thiện Thuật Pleiku Gia lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 4
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84377666778
Thành phố Pleiku 10 Quang Trung, Pleiku, Gia Lai Nhà Thuốc Trung Tâm - 10 Quang Trung, Pleiku, Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 4
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84979126905
Thành phố Pleiku 294 Phạm Văn Đồng. Pleiku. Gia Lai Quầy Thuốc 78 - 294 Phạm Văn Đồng. Pleiku. Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84968261279
Huyện Đắk Đoa Trung Tâm Thương Mại Đắc Đoa Gia lai Quầy Thuốc Nguyễn Hiền
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
84982731516
Thành phố Pleiku 364 Tôn Đức Thắng, Pleiku, Gia Lai Quầy Thuốc 51 - 364 Tôn Đức Thắng, Pleiku, Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84989443972
Thành phố Pleiku 558 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai Quầy Thuốc Ngọc Cảnh - 558 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84909828675
Huyện Đức Cơ 39 Quang Trung Chư Ty Đức Cơ Gia Lai Nhà Thuốc Văn Sơn
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 4
84372230680
Thành phố Pleiku 10 Phù Đổng, Pleiku< Gia Lai Nhà thuốc Linh - 10 Phù Đổng, Pleiku< Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
84935772479
Huyện Mang Yang 274 Trần Hưng Đạo, mang yang, Gia Lai Quầy thuốc 67 - 274 Trần Hưng Đạo, mang yang, Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
84973711189
Thành phố Pleiku 01 Quang Trung Hội Thương Pleiku Gia lai Nhà Thuốc Quang Trung - 01 Quang Trung Hội Thương Pleiku Gia lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
842693824782
Thị xã An Khê 385 Quang Trung Nhà Thuốc Thành Lợi - 385 Quang Trung
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
84935989950
Thành phố Pleiku Số 230 Trần Phú, Pleiku, Gia Lai Nhà Thuốc Nhơn Thọ Đường - số 230 Trần Phú, Pleiku, Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
84935843944
Huyện Đức Cơ 36 Quang Trung, Đức Cơ, Gia Lai Quầy Thuốc Tây Uyên - 36 Quang Trung, Đức Cơ, Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
84987212708
Thành phố Pleiku 40 Nguyễn Thiện Thuật, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, T. Gia Lai Nhà Thuốc Mỹ Thiện
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
842693824611
Huyện Chư Sê 817 Hùng Vương Chư Sê Gia Lai Nhà Thuốc Thụ Hòa Chư Sê Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
84382396246
Huyện Chư Sê 621 Hùng Vương, Tt. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai Quầy Thuốc Quyên - 621 Hùng Vương, Tt. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
84939739629
Huyện Chư Sê Cổng chợ chư Sê, Gia lai Quầy Thuốc Thu Ba - cổng chợ chư Sê, Gia lai
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
84965044462

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc