⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành phố Bắc Ninh Số 242 Trần hưng đạo - tp bắc ninh Quầy thuốc số 4 - số 242 trần hưng đạo - tp bắc Ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 189
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 10
84979885112
Huyện Yên Phong Thị trấn Chờ , huyện yên phong - bắc ninh Nhà thuốc Đào Tuất - Thị trấn Chờ , huyện yên phong - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 15
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 10
84914471422
Huyện Thuận Thành Phố Dâu - Thuận Thành - bắc ninh QT số 6 - Phố Dâu - Thuận Thành - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 13
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 7
84947585386
Thành phố Bắc Ninh Số 463 - Nguyễn Trãi Bồ Sơn - Thành Phố Bắc Ninh Quầy 2 Công ty Dược phẩm Bắc Ninh - số 463 - Nguyễn Trãi Bồ Sơn - Thành phố Bắc Ninh
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 13
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 6
84982820791
Thành phố Bắc Ninh BÌNH THAN - BỒ SƠN - BẮC NINH QUẦY THUỐC THANH TÙNG - BÌNH THAN - BỒ SƠN - BẮC NINH
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 9
84868096618
Thị xã Từ Sơn Chợ Cẩm , thị xã từ sơn - huyện từ sơn - tp bắc ninh Quầy thuốc 04 - chợ cẩm - huyện từ sơn - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 9
84362056674
Thị xã Từ Sơn Chợ Giầu _ Từ Sơn - bắc ninh NT Thảo Kiên - chợ giầu - từ sơn - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 14
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84973961699
Huyện Quế Võ Giang Liễu - Quế Võ - bắc ninh Qt Hà Linh 2 - Giang Liễu - Quế Võ - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 14
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84966855727
Thành phố Bắc Ninh Phố Ba Huyện - tp bắc ninh Nhà thuốc Hợp Lực - Phố Ba Huyện - tp bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 9
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 9
84983945977
Thành phố Bắc Ninh Số 525 Nguyễn Trãi - Bồ sơn - tp bắc ninh Quầy thuốc khánh Linh - nguyễn trãi - bồ sơn - tp bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 13
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
842413512656
Thị xã Từ Sơn Chợ Tiêu _ Tương Giang - băc ninh QT Trạm Y tế Xã - chợ tiêu - tương giang - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 12
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 6
8422 23747816
Thành phố Bắc Ninh Cầu cạn - Vệ An - tp bắc ninh Nhà thuốc Số 57 - cầu cạn - Vệ An - tp bắc ninh ; ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 12
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84977406050
Thị xã Từ Sơn Chợ Giầu _ Từ Sơn - bắc ninh QT Thúy Nhị - chợ giầu - từ sơn - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 12
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84982981789
Thị xã Từ Sơn Đồng Kỵ _ Từ Sơn - bắc ninh NT Đồng Kị - đồng kỵ - Từ sơn - Bắc Ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 11
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 6
84912377891
Huyện Thuận Thành TT Hồ _ Thuận Thành - bắc ninh QT Trung Tâm - TT Hồ _ Thuận Thành - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 11
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 6
84384187647
Huyện Tiên Du Thị trấn Tiên du - huyện tiên du - bắc ninh Qt Mở Hồng - thị trấn Tiên du - huyện tiên du - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 11
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 6
842223838005
Huyện Quế Võ TT Phố Mới _ Quế Võ - bắc ninh QT Ngọc Hà - TT Phố Mới _ Quế Võ : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 6
84984656729
Huyện Quế Võ Chợ Phố Mới _ Quế Võ - Bắc Ninh Quầy Thuốc Số 35 - Chợ Phố Mới _ Quế Võ - Bắc Ninh
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 11
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84989894300
Huyện Quế Võ Chợ Mao Dộc - Xã Phượng Mao - Quế Võ - Băc Ninh Quầy Thuốc Thuỳ Trang - Chợ Mao Dộc - Xã Phượng Mao - Quế Võ - Băc Ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 11
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84913758708
Huyện Yên Phong Mẫn xá_ long châu _ yên phong QT Số 32 - mẫn xá_ long châu _ yên phong - băc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 6
84383204667
Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Văn Cừ , TP bắc ninh - bắc ninh Nhà thuốc Hồng Thắng - Nguyễn Văn Cừ , TP bắc ninh - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
842413821699
Huyện Gia Bình Thị trấn Gia Bình _ Bắc Ninh QT Minh Thu - Gia Bình _ Bắc Ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84852525896
Huyện Lương Tài Thị trấn thứa - lương tài - bắc ninh Quầy thuốc thiện doan -Thị trấn thứa - lương tài - bắc ninh: ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84966884999
Huyện Quế Võ Chợ Phủ, Phố Mới , huyện qué võ Quầy thuốc Số 17
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84357468577
Huyện Quế Võ Khu 4, Phố Mới , huyện quế võ Quầy thuốc Số 4
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84241.3610476
Huyện Thuận Thành Phố Khám - Thuận Thành - bắc ninh QT Đoàn Kết - Phố Khám - Thuận Thành - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 9
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84975348624
Huyện Lương Tài Thị trấn Thứa - huyện lương tài - Bắc Ninh Quầy thuốc TT Lương Tài - Thị trấn Thứa - huyện lương tài - BN : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 8
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84946088848
Huyện Thuận Thành Hị trấn Hồ - thuận thành - bắc ninh ĐL thuốc số 1 - thị trấn Hồ - thuận thành - bắc ninh : ĐBTT
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 8
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
842413873243
Huyện Quế Võ Phố Mới , huyện qué võ Nhà thuốc Khương Ninh
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 9
84977658384
Huyện Gia Bình Thị trấn Gia Bình, Quầy thuốc Trung tâm
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 8
84916739774

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc