⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành phố Đồng Hới 21 Trường Chinh, Đồng Hới, Quảng Bình Nhà thuốc Xuân hữu - Đồng Hới, Quảng Bình.
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 22
84911373288
Thành phố Đồng Hới Chợ Công Đoàn, Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình Quầy Thuốc SỐ 19 - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình - 022019
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 10
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84919451394
Thành phố Đồng Hới 136 Phan Đình Phùng, Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình Nhà thuốc LAN SƠN - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 9
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84898626988
Thị xã Ba Đồn Cổng BV Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình Quầy thuốc Số 5 (Vân Hồng) - Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình - 022019
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 8
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84915222672
Thành phố Đồng Hới Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình Nhà thuốc HOÀNG ANH (Hùng Dục) - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình - 022019
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 8
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84935382168
Thành phố Đồng Hới Tạ Quang Bửu, Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình Nhà thuốc THIÊN PHƯƠNG - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 9
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
84932453286
Huyện Bố Trạch Chợ Hoàn Lão, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình Quầy thuốc THUỲ MIÊN - Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 7
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84912457793
Huyện Quảng Ninh Chợ Hiền Ninh, Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình Quầy thuốc KHÁNH NGỌC - Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình - 022019
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 7
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84917755950
Thành phố Đồng Hới Chợ Đồng Hới, Hải Đình, TP Đồng Hới, Quảng Bình Nhà thuốc Tuấn Thoa - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 7
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84948218692
Thị xã Ba Đồn Chợ Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình Nhà thuốc Thiết Lới - Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình - 022019
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 7
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84378731289
Huyện Quảng Trạch Chợ Cảnh Dương, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình Quầy Thuốc HOÀNG TRINH - Quảng Trạch, Quảng BÌnh
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 5
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84353759998
Thành phố Đồng Hới 46 Hữu Nghị, Bắc Lý, TP Đồng hới, Quảng Bình Nhà thuốc TRUNG TÂM (Chị Tuyết Huê) - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 6
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84905537289
Thành phố Đồng Hới 30 Mẹ Suốt, Chợ Đồng Hới, Hải Đình, TP Đồng Hới, Quảng Bình Nhà thuốc VIẾT NHÂN - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 6
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84941294989
Thị xã Ba Đồn Chợ Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình. Quầy Thuốc SỐ 11 - Chợ Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 5
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84915512029
Huyện Lệ Thủy Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Quầy thuốc RỒNG VIỆT - Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 6
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84942818767
Huyện Quảng Trạch Chợ Cầu Ròn, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình Quầy Thuốc SỐ 30 - Quảng Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 4
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 5
84913223875
Thành phố Đồng Hới Chợ Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình Nhà Thuốc Nga Sơn - TP Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 4
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84912690809
Thành phố Đồng Hới 160 Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Tp Đồng hới, Quảng Bình Nhà thuốc VIỆT PHƯƠNG - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình - 022019
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 6
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
84934978240
Huyện Bố Trạch Chị. Giang, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình ĐẠI LÝ THUỐC TÂY-Chị Giang - Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 5
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
01256999145
Thành phố Đồng Hới 57 Lý Thường Kiệt, Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình Nhà thuốc Số 2B - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 5
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
84989901603
Thị xã Ba Đồn Cổng Bệnh Viên Bắc Quảng Bình, Quảng Trạch, Quảng Bình Nhà Thuốc HỒNG NINH - Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84935695777
Huyện Lệ Thủy Chị.nguyễn Thị Duyệt, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Quầy thuốc THOẢ DUYỆT - Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 4
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84775532672
Huyện Lệ Thủy 44 Hùng Vương, Thị Trấn Kiến Giang, Lệ Thủy ,Quảng Bình QUẦY THUỐC MINH HIÊN - 44 Hùng Vương, Thị Trấn Kiến Giang, Lệ Thủy ,Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 5
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
84987570591
Thành phố Đồng Hới 57 Lý Thường Kiệt, Hải Thành, TP Đồng Hới., Quảng Bình Nhà thuốc SỐ 2A (Chị Duyên) - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 4
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
84388207335
Thành phố Đồng Hới 44 Trường Chinh, Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình Nhà thuốc THIÊN TRANG - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84934833699
Thành phố Đồng Hới Cô Tống Hồ Thị Loan, Đồng Sơn, TP Đồng Hới., Quảng Bình Nhà thuốc LONG LOAN - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 4
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
841677937211
Huyện Bố Trạch Chị.Hoàng Thị Dung, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình Quầy thuốc HOÀNG DUNG - Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
0911368966
Huyện Lệ Thủy Cổng BV Đa khoa Lệ Thủy, thị trấn Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Quầy thuốc CHÂU SÂM - Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 4
84917943600
Huyện Quảng Trạch Chợ Bắc Cầu Ròn, Quảng Trạch, Quảng Bình Quầy thuốc Phương Thảo - Quảng Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
0972223141
Thành phố Đồng Hới Chị.Hoàng Thanh Tuyết, Bắc Lý, TP Đồng Hới., Quảng Bình Quầy thuốc SỐ 20 - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
0983239369
Huyện Bố Trạch Chợ Thanh Hà, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình Quầy thuốc TUỆ HOA - Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 5
84905560956
Huyện Bố Trạch Chợ Hoàn Lão, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình Quầy thuốc SỐ 3 - Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 3
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 2
84919319975
Huyện Quảng Ninh Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình Quầy thuốc SỐ 5(THU LIÊN) - Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 5
84979872938
Huyện Lệ Thủy Thôn 2C, Lệ Ninh, Mỹ Đức, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Quầy thuốc ÁNH NHUNG - Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 4
84787572997
Huyện Quảng Trạch Chợ Cảnh Dương, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình Quầy Thuốc LINH HỒNG - Quảng Trạch, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 1
 2. Nữ Vương Gel (Chai): còn khoảng 3
84915387999
Thành phố Đồng Hới Chị.Phan Thị Hường, Bắc Lý, TP Đồng hới, Quảng Bình Nhà thuốc CHÂU LONG - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình - 022019
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
84942494688
Thành phố Đồng Hới Chợ cộn Đồng Hới, Quảng Bình Nhà Thuốc Số 23 - Chợ Cộn Đồng Hới, Quảng Bình.
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
84949234464
Thành phố Đồng Hới Chị.Nguyễn Thị Thanh Trâm, Đồng Sơn, TP Đồng Hới., Quảng Bình Nhà thuốc THANH TRÂM - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
84912794672
Thành phố Đồng Hới Chị.Phan Thiị Hương, Đồng Sơn, TP Đồng hới, Quảng Bình Nhà thuốc SỐ 36 - Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
84911727925
Huyện Lệ Thủy Chị.Lê Thiị Phương Thuý, Mỹ Đức, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Quầy thuốc PHƯƠNG THUÝ - Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
 1. Nữ Vương New: còn khoảng 2
841698685254

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc